Fundusze – Unia Europejska

EFRR_kolor-poziom

Gabinet Stomatologiczny Joanna Jaszczuk realizuje projekt pod tytułem:

Dział.3.7. wzrost konkurencyjności MŚP

Finansowanie kapitału obrotowego mikro i małych przedsiębiorstw.

Cele projektu: Finansowanie kapitału obrotowego mikroprzedsiębiorstwa podczas pandemii.

Planowane efekty: Dalszy rozwój praktyki dentystycznej pomimo kryzysu wywołanego epidemią.

Wartość projektu: 23 535,33 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 23 535,33 zł